logo livin2f20924c976cbaf329f3199215f01d90.jpg
3af69acc412dec13981ae9daf14b9810.jpg
7da5d954fedcdaf7bd092cfb53a75bbf.jpg
7ca53d2e7e1ceda5c5a623e1c58fd90e.jpg
f5c42eb659e5599aefe4ba2564f20670.jpg
c74b320fd84c9fcec584705cfea86790.jpg
3b002964fede5ebe05cba95479cdccde.jpg
8126d351e8d95d33d96d91ff19bca5cd.jpg

Před podáním stavebnímu úřadu musí být typový projekt rodinného domu dopracován o projekt osazení domu na pozemek. Tento projekt je zapracován do typového projektu DSP a DPS a jeho obsahem je:

  • Situace s umístěním domu na pozemku
  • Přípojky na inženýrské sítě a likvidace dešťových vod
  • Připojení na veřejnou komunikaci
  • Zásady organizace výstavby
  • Situace s vyznačení požárně nebezpečného prostoru
  • Úprava základových konstrukcí podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu (pokud je proveden)


Ještě před zahájením prací na projektu osazení domu na pozemek je nutné opatřit následující podklady:

  • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku včetně zaměření všech stávajících staveb, oplocení, inženýrských sítí včetně připojovacích míst, komunikace a zeleně
  • Inženýrsko-geologický průzkum
  • Posudek o stanovení radonového indexu pozemku
  • Platný územní plán

Pokud byste si s některými podklady nevěděli rady, poradíme vám nebo vše zajistíme za vás.

zpět