logo livin2f20924c976cbaf329f3199215f01d90.jpg
3af69acc412dec13981ae9daf14b9810.jpg
7da5d954fedcdaf7bd092cfb53a75bbf.jpg
7ca53d2e7e1ceda5c5a623e1c58fd90e.jpg
f5c42eb659e5599aefe4ba2564f20670.jpg
c74b320fd84c9fcec584705cfea86790.jpg
3b002964fede5ebe05cba95479cdccde.jpg
8126d351e8d95d33d96d91ff19bca5cd.jpg

Podklady nezbytné pro správné provedení projektové dokumentace domu jsou:

  • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku ( zaměření všech stávajících staveb na pozemku, oplocení, inženýrských sítí včetně připojovacích míst, komunikace a zeleně)
  • inženýrsko-geologický průzkum ( důležitý pro správný návrh základů, hydroizolace a vsakování děšťové vody
  • posudek o stanovení radonového indexu pozemku ( nezbytný pro návrh hydroizolačního systému)
  • platný územní plán

Pokud potřebujete s obstaráním těchto podkladů poradit, zeptejte se nás.
Doporučíme vám ověřené specialisty, kteří podklady zpracují, nebo je pro vás rovnou zajistíme.

zpět