logo livin2f20924c976cbaf329f3199215f01d90.jpg
3af69acc412dec13981ae9daf14b9810.jpg
7da5d954fedcdaf7bd092cfb53a75bbf.jpg
7ca53d2e7e1ceda5c5a623e1c58fd90e.jpg
f5c42eb659e5599aefe4ba2564f20670.jpg
c74b320fd84c9fcec584705cfea86790.jpg
3b002964fede5ebe05cba95479cdccde.jpg
8126d351e8d95d33d96d91ff19bca5cd.jpg

Autorský dozor vykonává autor projektu během realizace stavby. Spočívá v kontrole kvality provedení díla a jejího souladu s projektovou dokumentací. Případné záměny materiálů či výrobků dozor prověří a posoudí, zda je změnu možné realizovat, případně jaký vliv konkrétní změna na stavbu jako celek vyvolá.

Autorský dozor je důležitý pro konečnou kvalitu provedení díla.

zpět