logo livin



2f20924c976cbaf329f3199215f01d90.jpg
3af69acc412dec13981ae9daf14b9810.jpg
7da5d954fedcdaf7bd092cfb53a75bbf.jpg
7ca53d2e7e1ceda5c5a623e1c58fd90e.jpg
f5c42eb659e5599aefe4ba2564f20670.jpg
c74b320fd84c9fcec584705cfea86790.jpg
3b002964fede5ebe05cba95479cdccde.jpg
8126d351e8d95d33d96d91ff19bca5cd.jpg

V případě, že v průběhu stavby domu vzniknou drobné odchylky od ověřené projektové dokumentace, je na základě vyhlášky 526/2006Sb. povinné zpracování skutečného provedení stavby, která se stane přílohou k žádosti Oznámení o užívání stavby (kolaudace).

Bez předchozího souhlasu autora nelze provádět změny projektu či stavby podle tohoto projektu prováděné.

zpět